Altijd al willen weten, wat een trouwambtenaar nou precies is? Hieronder vindt U een uitgebreide uitleg hierover.

Een trouwambtenaar (formeel : Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, afgekort tot BABS) is in Nederland een ambtenaar die wordt aangesteld door het gemeentebestuur met als taak het voltrekken van huwelijken, het registreren van partnerschappen en het omzetten van huwelijken en geregistreerde partnerschappen.

Voorafgaande aan het uitoefenen van de functie dient de trouwambtenaar bij een rechtbank een eed of gelofte af te leggen. In het Burgerlijk Wetboek staat hierover: De ambtenaar of de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt tot zijn betrekking niet toegelaten dan na voor de arrondissementsrechtbank tot wier rechtsgebied de gemeente behoort waar hij voor het eerst wordt benoemd de navolgende eed dan wel belofte te hebben afgelegd: “Ik zweer/beloof dat ik de betrekking van ABS met eerlijkheid en nauwkeurigheid zal vervullen en dat ik de wettelijke voorschriften, burgerlijke stand betreffende, met de meeste nauwgezetheid zal opvolgen; dat ik voorts, tot het verkrijgen van mijn aanstelling, middellijk noch onmiddellijk, onder enige naam of voorwendsel, aan iemand iets heb gegeven of beloofd, en dat ik, om iets in deze te doen of te laten, van niemand enige beloften of geschenken zal aannemen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig. Dat verklaar en beloof ik.”

Functie-eisen

Het voltrekken van het huwelijk tussen twee mensen van gelijk geslacht en het doen van een partnerschapregistratie horen bij deze functie. Het gemeentebestuur kan verdere eisen stellen aan de trouwambtenaar, zoals het kunnen spreken van vreemde talen als het Engels. Daarnaast is het van belang, maar niet vereist, dat een trouwambtenaar gelooft in het huwelijk, kan improviseren en aansluiten bij de gewenste stemming, aanvoelt hoe de verhouding tussen twee partners en/of families is, en in het algemeen in mensen is geïnteresseerd.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

* Verplichte velden
Interesse